Stampgatan 14

Affärslokal 1250m2


Stampgatan 2

Affärslokal ca 1000m2


Stampgatan 2

Affärs/lagerlokal ca: 500m2


Stampgatan 2

Affärs/Lagerlokal ca: 325m2


Stampgatan 14

Kontor 223m2 + gemensamhetsutrymmen så som kök och konferensrum.  


Stampgatan 14

Kontor 168m2 + gemensamhetsutrymmen så som kök och konferensrum.